PTG

FLARUP MASKINER A/S har pr. 1/9-23 solgt forhandling, service og salg af reservedele af PTG Dæktryksregulering til Maskinhandler Indkøbsringen A/S.

 

 

PTG har over 25 års erfaring i regulering af dæktryk

I dag tilbyder firmaet reguleringsanlæg til traktorer, finsnittere, bugserede og selvkørende sprøjter, gyllevogne, etc.

Fordelene ved at kunne regulere dæktrykket er størst for maskiner, som skiftevis kører på vej og mark.

Køres med for højt lufttryk på marken, er dækkes rundt, bærefladen på dækket mindre og maskinen synker ned i mulden med spordannelse, dårlig fremkommelighed på jorder med dårlig bæreevne, dybdegående kompaktering af jorden, hjulslip, et altfor stort kraftbehov og derved et altfor højt brændstofforbrug til følge.

Modsat vil kørsel på landevejen med et for lavt dæktryk resultere i øget slid, ødelæggelse af dækkene og en større rullemodstand, og derved igen et for højt brændstofforbrug.

Et typisk gyllevognsdæk køres ofte med 3 til 3,5 bar i dækkene for at kunne holde til landevejskørslen. Reduceres dette til f.eks 1,3 bar i marken, forøges dækkets trædeflade til mere end det dobbelte. Man får derved væsentlig ”større” dæk med et hjultryksreguleringsanlæg.

PTG tilbyder både direkte tilgang gennem fælgene og tilgang gennem pilotventil, hvorved der er lukket for ventilen, når der ikke reguleres. Med pilotventil holdes systemet trykløst, når der ikke reguleres for ikke at slide på drejekoblingerne. At dette har stor betydning, ses derved, at PTG tilbyder 5 års garanti på drejeoverføringerne.

Luftmængden til at regulere traktorbaghjul og en to-akslet anhænger er typisk 8.000 l luft.D er tilbydes derfor kraftige hydraulisk drevne kompressorer der kan yde optil 3.000 l luft i minuttet.

Skiftet mellem marktryk og vejtryk er blot at trykke på en knap på det digitale betjeningspanel. Herefter tager systemet automatisk over, starter selv kompressor etc. Man skal derved ikke holde øje med dæktrykket under processen, men har modsat mulighed for at se det aktuelle dæktryk.

Når lufttrykkes sænkes på vej ind i marken, åbner en stor udluftningsventil, så luften hurtigt kan komme ud. Traktorer med stikaksler kan forsynes med indvendige luftoverføringer, så der også kan monteres tvillinghjul. Ved nybestilling kan de fleste maskiner leveres med gennemborede aksler, så luften kommer ”indefra”.

Der kan søges miljøtilskud til investeringen, som giver brændstofbesparelser på 10-15 %

Kontakt os for mere info på +45 6374 5500 eller


PTG Galleri

  • ptg07
  • ptg01
  • ptg02
  • ptg03
  • ptg04
  • ptg05
  • ptg06
  • ptg08
  • ptg09